آیا HVAC فقط خنک کننده است؟

نه، HVAC فقط خنک کننده نیست. HVAC مخفف Heating, Ventilation, and Air Conditioning است و سیستمی است که برای کنترل دما، رطوبت و کیفیت هوای یک فضا استفاده می شود. سیستم های HVAC گرمایش، سرمایش، تهویه و فیلتر هوا را برای حفظ یک محیط راحت فراهم می کنند. از گرمایش برای گرم کردن فضا در هوای سرد استفاده می شود، در حالی که از سرمایش برای کاهش دما در هوای گرم استفاده می شود. از تهویه برای ورود هوای تازه و حذف هوای کهنه استفاده می شود، در حالی که از فیلتر هوا برای حذف آلاینده ها و آلرژن ها از هوا استفاده می شود. سیستم های HVAC برای ارائه یک محیط راحت و سالم ضروری هستند.