آیا تهویه مطبوع همان تهویه است؟

خیر، تهویه مطبوع و تهویه یکسان نیستند. HVAC مخفف Heating, Ventilation, and Air Conditioning است و سیستمی است که گرمایش، سرمایش و گردش هوا را در ساختمان فراهم می کند. از سوی دیگر، تهویه، فرآیند تبادل هوا بین داخل و خارج ساختمان است و جزء سیستم های HVAC است. سیستم های تهویه مطبوع برای ارائه یک محیط داخلی راحت طراحی شده اند، در حالی که تهویه برای تامین هوای تازه و حذف آلاینده ها از هوا طراحی شده است.