بار خنک کننده طراحی چیست؟

بار خنک کننده طراحی، مقدار انرژی خنک کننده مورد نیاز برای حفظ یک محیط داخلی راحت در یک فضای معین است. با توجه به اندازه فضا، میزان عایق، تعداد پنجره ها، نوع ساخت و ساز و آب و هوا تعیین می شود. بار خنک کننده معمولاً بر حسب واحد حرارتی بریتانیا (BTU) در ساعت بیان می شود. محاسبه دقیق بار خنک کننده طراحی به منظور انتخاب اندازه مناسب سیستم HVAC برای فضا مهم است. یک سیستم کم اندازه قادر نخواهد بود فضا را به اندازه کافی خنک کند، در حالی که یک سیستم بزرگتر ناکارآمد و هزینه بر خواهد بود.