تفاوت بین HVAC و سیستم تهویه چیست؟

سیستم‌های HVAC (گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با کنترل دما، رطوبت و کیفیت هوا، یک محیط داخلی راحت را فراهم کنند. از سوی دیگر، یک سیستم تهویه به گونه ای طراحی شده است که با تبادل هوای کهنه با هوای تازه از خارج، هوای تازه را به محیط داخلی ارائه می دهد. سیستم های HVAC جامع تر هستند و شامل ویژگی هایی مانند فیلتراسیون هوا، کنترل دما و کنترل رطوبت هستند. سیستم‌های تهویه معمولاً ساده‌تر هستند و صرفاً بر ارائه هوای تازه به محیط داخلی تمرکز می‌کنند.