مهندسان HVAC چه نامیده می شوند؟

مهندسین HVAC متخصصانی هستند که در طراحی، نصب و نگهداری سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع تخصص دارند. آنها همچنین به عنوان تکنسین های HVAC، نصاب HVAC، طراحان HVAC، و پیمانکاران HVAC شناخته می شوند. مهندسین HVAC مسئول اطمینان از نصب و نگهداری سیستم های HVAC بر اساس استانداردها و مقررات صنعتی هستند. آنها همچنین باید در مورد آخرین فن آوری ها و روند در صنعت HVAC آگاه باشند. مهندسان HVAC باید درک قوی از اصول ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت داشته باشند تا بتوانند سیستم های HVAC کارآمد و موثر را طراحی و نصب کنند.