انباشته ساز یک ساختار توپ مانند فلزی است که در داخل توسط یک پارتیشن لاستیکی ساخته دست بشر به دو محفظه جدا شده است. محفظه بالایی سیال سیستم را تحت فشار نگه می دارد، در حالی که محفظه پایینی با نیتروژن یا هوا پر شده است.

یک نوع استوانه ای از آکومولاتور نیز در سیستم های هیدرولیک فشار بالا استفاده می شود. انباشته‌کننده‌های متعددی را می‌توان در سیستم‌های هیدرولیک هواپیماهای متعدد، از جمله یک انباشته‌کننده سیستم اولیه و یک ذخیره‌کننده سیستم پشتیبان، یافت. آکومولاتورهای اضافی نیز ممکن است در زیرسیستم های مختلف یافت شوند.

آکومولاتور هیدرولیک

در اینجا توضیح دقیق تری در مورد قطعات باتری هیدرولیک در تصویر آمده است:

 • فشار سیستم هیدرولیک:این فشار سیال هیدرولیک در سیستم هیدرولیک است.
 • دیافراگم:دیافراگم یک غشای انعطاف پذیر است که سیال هیدرولیک را از گاز تحت فشار جدا می کند.
 • صفحه نمایش برای جلوگیری از اکستروژن:این صفحه از اکسترود شدن دیافراگم از طریق شیر سرویس گاز جلوگیری می کند.
 • دکمه یا دیسک سفت و سخت برای جلوگیری از اکستروژن:این دکمه یا دیسک همچنین از اکسترود شدن دیافراگم از طریق شیر سرویس گاز جلوگیری می کند.
 • سیال هیدرولیک:این مایعی است که در آکومولاتور ذخیره و منتقل می شود.
 • نیتروژن یا هوا:این گاز تحت فشار است که سیال هیدرولیک را از آکومولاتور خارج می کند.
 • شیر سرویس گاز:این شیر اجازه می دهد تا فشار گاز در اکومولاتور تنظیم شود.
 • دوشاخه نگهدارنده:این دوشاخه شیر سرویس گاز را آب بندی می کند.

انواع آکومولاتور

دو نوع عمده از باتری های هیدرولیک وجود دارد: تجمع کننده های مثانه and آکومولاتورهای دیافراگمی. هر دو نوع بر اساس یک اصل اساسی کار می کنند، اما از روش های متفاوتی برای جداسازی سیال هیدرولیک از گاز استفاده می کنند.

در یک آکومولاتور مثانه، مایع هیدرولیک توسط یک مثانه انعطاف پذیر از گاز جدا می شود. گاز معمولاً نیتروژن است که یک گاز بی اثر است که با سیال هیدرولیک واکنش نمی دهد.

تجمع کننده مثانه

در یک آکومولاتور دیافراگمی، سیال هیدرولیک توسط یک دیافراگم انعطاف پذیر از گاز جدا می شود. دیافراگم معمولاً از یک ماده لاستیک مصنوعی ساخته می شود.

آکومولاتور دیافراگم

گاز موجود در آکومولاتور تا فشاری بالاتر از فشار کاری سیستم هیدرولیک از قبل شارژ می شود. این فشار پیش شارژ نیرویی را فراهم می کند تا در صورت نیاز، سیال هیدرولیک را از آکومولاتور خارج کند.

آکومولاتورها در انواع سیستم های هیدرولیک برای اهداف مختلف استفاده می شوند. برخی از رایج ترین کاربردهای اکومولاتورهای هیدرولیک عبارتند از:

 • برای تامین انرژی برای سیستم های کمکی.از انباشته ها می توان برای تامین انرژی سیستم های کمکی مانند ترمز، فرمان و وینچ استفاده کرد. این می تواند در برنامه هایی مفید باشد که سیستم هیدرولیک اصلی همیشه در حال اجرا نیست.
 • برای جذب شوک و لرزش.آکومولاتورها را می توان برای جذب شوک و لرزش ناشی از تغییرات ناگهانی بار یا فشار استفاده کرد. این می تواند به محافظت از سیستم هیدرولیک در برابر آسیب کمک کند.
 • برای حفظ فشار سیستمهنگامی که پمپ هیدرولیک کار نمی کند می توان از انباشته ها برای حفظ فشار سیستم استفاده کرد. این می تواند در کاربردهایی که سیستم هیدرولیک باید قادر به کارکرد حتی زمانی که موتور کار نمی کند مفید باشد.
 • برای صاف کردن ضربان های جریان.آکومولاتورها را می توان برای صاف کردن ضربان های جریان ناشی از پمپ هیدرولیک استفاده کرد. این می تواند به بهبود عملکرد سیستم هیدرولیک و افزایش عمر قطعات کمک کند.

Accumulator Capacity Calculator

محاسبات مورد استفاده در این ماشین حساب بر اساس قوانین گاز ایده آل است و فرض می شود که گاز و سیال برهم کنش ندارند. در کاربردهای دنیای واقعی، این مفروضات ممکن است کاملاً دقیق نباشند و عوامل دیگری مانند دما، تراکم پذیری سیال و نسبت گاز به سیال ممکن است لازم باشد در نظر گرفته شوند.

حالا بیایید هر ورودی را در فرمول توضیح دهیم:

 1. BC (حجم ظروف انباشته کننده در هر ظرفیت به گالن): این حجم فیزیکی کانتینر آکومولاتور است. می توان آن را در برگه مشخصات سازنده یا برچسب روی خود باتری پیدا کرد.
 2. Pp (فشار قبل از شارژ بر حسب psi): این فشار اولیه گاز در اکومولاتور قبل از ارسال سیال به آن است. فشار پیش شارژ معمولاً توسط سازنده تنظیم می شود و اغلب می توان آن را در برگه مشخصات محصول یافت. در برخی موارد ممکن است لازم باشد که این فشار را با استفاده از فشارسنج به صورت دستی اندازه گیری کنید.
 3. Ps (فشار سیستم بر حسب psi): این فشار سیستم زمانی است که در شرایط عادی کار می کند. در بسیاری از موارد، فشار سیستم توسط شیر فشار شکن تنظیم می شود و می توان آن را در دفترچه راهنمای عملیاتی سیستم یا با استفاده از فشار سنج یافت.
 4. Pf (فشار نهایی بر حسب psi): این حداکثر فشاری است که باتری در هنگام شارژ کامل به آن می رسد. این مقدار بر اساس نیازهای سیستم تنظیم شده است و در کتابچه راهنمای عملیاتی سیستم قابل مشاهده است. در عمل، ممکن است نیاز به تنظیم فشار نهایی برای محاسبه تغییرات در تقاضای سیستم یا نیازهای انرژی باشد.
Enter Accumulator Container Volume per capacity (gallons):


Enter Pre-charge Pressure (psi):


Enter System Pressure (psi):


Enter Final Pressure (psi):


باتری های هیدرولیک جزء مهم بسیاری از سیستم های هیدرولیک هستند. آنها مزایای مختلفی مانند بهبود عملکرد، افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه های نگهداری را ارائه می دهند.

باتری کولر گازی چگونه کار می کند

باتری تهویه مطبوع، یک جزء حیاتی در سیستم تهویه مطبوع وسیله نقلیه شما، با ذخیره مبرد اضافی برای جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی به کمپرسور عمل می کند. این اساساً به عنوان یک فیلتر عمل می کند و رطوبت و زباله را به دام می اندازد که در غیر این صورت می تواند به سیستم تهویه مطبوع شما آسیب برساند. آکومولاتور همچنین برای جداسازی گاز و مبرد حالت مایع عمل می‌کند و اجازه می‌دهد تنها گاز به سمت کمپرسور جریان یابد و عملکرد صاف و طول عمر سیستم تهویه مطبوع شما را تضمین می‌کند. درک نحوه عملکرد یک باتری تهویه مطبوع به حفظ عملکرد و راحتی بهینه خودرو، به ویژه در ماه های گرمتر کمک می کند.


آکومولاتور در سیستم هیدرولیک چیست

برای تنظیم عملکرد سیستم با حفظ فشار سیال هیدرولیک، جذب ضربه و جبران نشت مایع طراحی شده است. آکومولاتورها نقش حیاتی در تضمین کارایی و طول عمر سیستم های هیدرولیک ایفا می کنند و آنها را در طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی ضروری می کنند. از ماشین‌آلات ساختمانی گرفته تا سیستم‌های ترمز خودرو، انباشته‌ها سنگ اصلی فناوری هیدرولیک هستند که عملکرد بهینه را هدایت می‌کنند و نتایج با کارایی بالا را ارائه می‌دهند.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What are the key differences between bladder and diaphragm hydraulic accumulators?
The main difference between bladder and diaphragm hydraulic accumulators lies in their internal design and construction. Bladder accumulators use a flexible bladder to separate the hydraulic fluid from the gas, whereas diaphragm accumulators employ a flexible diaphragm to achieve the same separation. While both types operate on the same principle, bladder accumulators are more suitable for high-pressure applications, whereas diaphragm accumulators are better suited for low-to-medium pressure systems.
How do hydraulic accumulators improve system performance and reliability?

Hydraulic accumulators improve system performance and reliability by providing a buffer against pressure fluctuations, absorbing shock and vibration, and supplementing pump flow during peak demand periods. This results in smoother system operation, reduced wear and tear on components, and increased overall system efficiency. Additionally, accumulators help to maintain a consistent system pressure, which reduces the likelihood of component failure and extends system lifespan.

What are the benefits of using multiple accumulators in a hydraulic system?

Using multiple accumulators in a hydraulic system offers several benefits, including increased system redundancy, improved overall system reliability, and enhanced performance. In aircraft hydraulic systems, for example, multiple accumulators provide backup capacity in case of primary system failure, ensuring continued safe operation. In other applications, multiple accumulators can be used to serve different subsystems or to provide additional capacity during peak demand periods.

How does accumulator capacity affect system performance and efficiency?

Accumulator capacity has a direct impact on system performance and efficiency. An accumulator with insufficient capacity may not be able to provide adequate pressure and flow support, leading to reduced system performance and efficiency. Conversely, an oversized accumulator can lead to increased system complexity, higher costs, and potential reliability issues. Proper sizing of the accumulator is critical to ensure optimal system operation and efficiency.

What are the key factors to consider when selecting an accumulator for a hydraulic system?

When selecting an accumulator for a hydraulic system, key factors to consider include system pressure and flow requirements, operating temperature range, fluid compatibility, and physical space constraints. Additionally, consideration should be given to the type of accumulator (bladder or diaphragm), its materials of construction, and any specific certifications or regulatory requirements (e.g., aerospace or industrial applications).

How can an accumulator capacity calculator help optimize hydraulic system design?

An accumulator capacity calculator is a valuable tool for optimizing hydraulic system design by ensuring that the accumulator is properly sized for the specific application. By inputting system parameters such as pressure, flow rate, and fluid properties, the calculator can determine the required accumulator capacity, taking into account factors such as pressure fluctuations, flow demand, and system efficiency. This helps to prevent undersizing or oversizing the accumulator, ensuring optimal system performance and efficiency.